RomanMandarynka_2143 zaq1@WSX

Zespól szkól technicznych w Ostrowie Wielkopolskim